top of page

Bang, boos, verdrietig, dromerig of teruggetrokken gedrag lijkt een karaktertrek terwijl er mogelijk een disbalans is in de prikkelverwerking.

Zintuigprikkels (horen, zien, proeven, voelen, houding – en bewegingsgevoel) kunnen te sterke of te zwakke waarde krijgen waardoor het kind de prikkels anders waarneemt.

Schrijven is een  complexe vaardigheid. waarbij veel ontwikkelingsprocessen (motoriek, visuele waarneming, concentratie en organisatievermogen) een  rol spelen. Schrijven moet geautomatiseerd zijn om je te kunnen richten op de inhoud.

Een baby/peuter krijgt de hele dag prikkels te verwerken. Op welke prikkel reageert het kind het beste en wat vindt het kind niet zo prettig? De manier van troosten, slapen, voedingsverwerking, interactie, spel, communicatie, bewegen en bewogen worden, gaan we bekijken. Samen zoeken we naar praktische oplossingen.

Gedurende de dag wordt voor het kind voor wel zeker 40%-60% bepaald door zijn fijne motoriek. Het zijn kleine bewegingen die aandacht en concentratie vragen. Planning en organisatie zijn voorwaardes om efficiënt en doelmatig fijn motorische vaardigheden uit te voeren.

Fijne motoriek

Baby & Peuter

Schrijven

Prikkelverwerking

High5 gaat samen met het kind de uitdaging aan om de juiste ingang te vinden, zijn/haar talent te gebruiken en de omgeving (thuis en school) erbij te betrekken! High5 is ook gespecialiseerd in behandeling van baby's en peuters.

 

Bel 06-52431352

      High5 Kinderergotherapie:

bottom of page