top of page

Werkwijze High5

High5 helpt het in kaart brengen en analyseren van het probleem. De behandeling richt zich op het aanleren van vaardigheden, (fijn) motorische voorwaarden, stappen om tot planmatig handelen te komen en de prikkelverwerking. High5 adviseert hoe het kind thuis of op school ondersteund kan worden om het geleerde toe te passen.

 

High5 gaat graag samen met  uw kind de uitdaging aan om de juiste ingang te vinden, zijn/haar talent te gebruiken en de omgeving erbij te betrekken!

We volgen de onderstaande stappen:

 

1. Aanmelden

U kunt zich telefonisch (06-52431352) aanmelden of door het contactformulier in te vullen en te versturen. Na ons eerste contact sturen wij u een vragenlijst toe die wij graag volledig ingevuld van u terug ontvangen en plannen we samen een eerste afspraak.

Tijdens ons eerste contact geven wij aan of een verwijzing van de arts noodzakelijk is  gezien de problematiek of de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent.

2. Intake

Tijdens onze eerste afspraak brengen we de problemen in kaart middels een gesprek, vragenlijst, observaties en/of testen. Deze gegevens verwerken we in een verslag waarin een ergotherapeutische analyse staat, behandeldoel(en) en plan van aanpak. Dit verslag wordt met u besproken en als we samen vinden dat uw kind op de juiste plek is bij High5 wordt de behandeling gestart.

3. Behandeling

Wekelijks vindt er een afspraak plaats waaraan de doelen worden gewerkt. De behandeling is individueel en duurt 45 minuten.  Over het algemeen wordt de behandeling in de praktijk gegeven. Tijdens de behandelperiode plannen we bij voorkeur vroegtijdig een huis- en/of schoolbezoek. We stimuleren alle betrokkenen rondom uw kind de veranderingen, aanpassingen van het geleerde in die omgeving toe te passen zodat de behandelingen kortdurend en effectief zijn. Het is belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt en dat het resultaat vooral merkbaar moet zijn in de omgeving van uw kind. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere hulpverleners of betrokkenen waar we dagelijks mee samenwerken. 

4. Evaluatie

In overleg bespreken we de behandeldoelen en het verloop van de behandeling regelmatig. Bij beëindiging van de behandeling ontvangt u en de verwijzer een eindverslag waarin kort het verloop en het resultaat beschreven staat.

Graag laten wij u kort een enquête invullen over uw bevindingen met High5 zodat we aan de hand van uw ervaringen de zorg kunnen verbeteren.

bottom of page