top of page

Mogelijke problemen en/of signalen voor schrijfproblemen kunnen zijn:

 

  • slecht leesbaar handschrift

  • moeite met een goede pengreep

  • geen soepele bewegingen kunnen maken

  • verkeerde letter- of cijfervorming

  • omkeringen van letters zoals d-p-d, ei-ie, 16-61 (lateralisatieproblemen)

  • klagen over pijn aan de vingers, schrijfkramp

  • het schrijven kost heel veel inspanning, snel vermoeid

  • traag tempo

  • het schrijven als belastend en niet leuk ervaren

  • veel moeite met het uitvoeren van kleutervaardigheden zoals knippen, kleuren, tekenen en plakken in groep 1 en 2

 

Schrijven is een hele belangrijke maar ook complexe vaardigheid. Veel ontwikkelings-processen zoals motoriek, visuele waarneming, organisatievermogen en concentratie spelen een belangrijke rol. Het schrijven moet geautomatiseerd worden zodat je je kunt richten op de inhoud en niet op hoe je het schrijven aanstuurt.

 

In groep 1 en 2 wordt al gestart met de voorbereidingen voor het schrijven door het uitvoeren van kleutervaardigheden zoals knippen, kleuren, tekenen, scheuren, plakken. Hierdoor ontwikkelt het kind zijn fijne motoriek en een handvoorkeur. Als een kind het uitvoeren van fijn motorische opdrachten moeilijk vindt, ontwijkt en niet leuk vindt, zou dit een signaal kunnen zijn voor mogelijke schrijfproblemen in groep 3.

De genoemde  problemen worden vaak in groep 3 beter zichtbaar. Het handschrift is onleesbaar. Het tempo is te laag of te hoog en het kind klaagt over schrijfkramp. Het schrijven kost te veel energie, te belastend en niet leuk.

 

Ben je er snel bij dan kunnen we veel frustratie voorkomen!

Schrijven

bottom of page