top of page

Prikkelverwerking

Problemen met de prikkelverwerking kun je herkennen aan:

 

 • onder- en overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, zoals:

  • kleding die kriebelt

  • boos worden bij onverwachtse aanraking

  • schrikken van harde geluiden

  • niet stil kunnen zitten

  • bang om te klimmen

  • last van fel licht

 • snel afgeleid door prikkels

 • overactiviteit of juist passief gedrag

 • als een kind zich veel terugtrekt

 • heftig reageren op veranderingen en andere uitingen van stress

 • impulsief gedrag

 • extreem willen vasthouden aan het bekende

 • onhandige motoriek

 • zich niet veilig voelen in een groep

 • erg snel vermoeid zijn

 • voorbeeldige leerling maar thuis tot ontlading komen

 

Een kind met een probleem in de sensorische prikkelverwerking valt op door zijn gedrag. Dit kan zijn bang, boos, verdrietig, dromerig, ruziënd of teruggetrokken gedrag. Het lijkt een karaktertrek terwijl er mogelijk een disbalans is in de prikkelverwerking. Zintuigprikkels (horen, zien, proeven, voelen, houding – en bewegingsgevoel) kunnen te sterke of te zwakke waarde krijgen waardoor de prikkels anders waargenomen worden door het kind.

 

High5 brengt tijdens de observatie het zintuiglijke profiel van het kind in kaart. Verder geeft zij aan welke omgevingsfactoren van invloed zijn en geeft zij adviezen aan ouders, school en andere betrokkenen.

Tijdens de behandeling brengt High 5 gedoseerd prikkels aan en leert het de kinderen strategieën of zelfregulatietechnieken aan die ze kunnen gebruiken op moeilijke momenten bijvoorbeeld op school. Via spel en plezier krijgen de kinderen meer grip op hun leven waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen!

bottom of page